Prishöjning från Microsoft

Valutor globalt har påverkats olika av den makroekonomiska miljön, vilket också påverkat växelkursen jämfört med den amerikanska dollarn. Under en utdragen period har Microsoft skjutit upp prisjusteringar baserat på dessa valutafluktuationer, men från och med den 1 april 2023 justerar Microsoft Cloud-prissättningen globalt.

För alla svenska kunder innebär det en höjning av priset med 15%.

Dessa justeringar kommer inte att påverka befintliga beställningar under licensavtal för produkter som är föremål för prisskydd. Priserna för nya produkttillägg under sådana licensavtal och köp under nya kontrakt kommer dock att vara enligt prislistan vid beställningstillfället.

Framöver kommer Microsoft att etablera en centraliserad process där valutafluktuationer och potentiella prisjusteringar i förhållande till USD kommer att utvärderas två gånger om året. Denna förenklade struktur kommer att ge bättre transparens och förutsägbarhet för kunder och partners oavsett var de är baserade. Det kommer också att gå över till en konsekvent prismodell som är den vanligaste i vår bransch.

Om ni har några frågor angående prishöjningarna är ni välkomna att kontakta er företagsrådgivare eller helpdesk@team8.se. Vill ni veta mer om microsofts olika läsningar hittar ni det här.

Dela

Account manager

Är du en driven och motiverad person som är nyfiken, älskar försäljning och har lätt för att bygga

Tele2 Platina partner

Team8 har för tredje året i rad blivit utnämnda till Platina-partner av Tele2. Dessa partners är specifikt utvalda

Rulla till toppen

Team8.se

Stolt platinapartner

Team8 har återigen blivit utnämnda till Platina-partner av Tele2. Dessa partners är specifikt utvalda för att fungera som ambassadörer för Tele2 och kan på ett tydligt och kompetent sätt förmedla värdet av Tele2s produkter och har en tydlig bild av vad varumärket Tele2 står för.

Utmärkelsen innebär att Team8 levererat på och levt upp till den högsta standarden som Tele2 efterfrågar från sina partners gällande teknisk kompetens, samarbete, produktkännedom samt kundvård via support och service.

small_c_popup.png

Anmäl ditt intresse