Sponsring

Ett gott samarbete är viktigt och det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska bevilja sponsring. Det innebär att vi erbjuder ett ekonomiskt stöd då vi kan synas i ett positivt sammanhang och med en tydlig exponering.
Vilka sponsrar vi?
Vår sponsring riktar sig främst till föreningar inom vår region och på orter där vi har verksamhet. Vårt fokus är verksamheter för barn och ungdomar samt aktiviteter som främjar rörelse och hälsa.
Detta sponsrar vi inte
Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer eller företag, aktiviteter som skadar vår miljö eller föreningar/organisationer som inte följer våra värderingar.
Hur vi sponsrar
Våra samarbeten kan innefatta pengar, produkter, tid eller tjänster.
Ansökan
Vi behandlar alla inkomna ansökningar två gånger om året. Ansökan sker senast den 1:a maj samt den 1:a oktober och du får svar inom två veckor efter det att ansökningsdatumet gått ut.

För att vi ska få all nödvändig information vill vi att ni tar med följande i er ansökan:
  1. Information om föreningen eller organisationen
  2. Anledningen till att ni vill ha ett sponsorsamarbete med Team8 - Hur ser ni att vi kan stärka våra respektive varumärken genom att samarbeta?
  3. Motprestation - Möjligheter till exponering, till exempel skylt, kläder, utskick, nätverksträffar eller namngivning.
Ansökan skickas till info@team8.se
Rulla till toppen

Team8.se

Stolt platinapartner

Team8 har återigen blivit utnämnda till Platina-partner av Tele2. Dessa partners är specifikt utvalda för att fungera som ambassadörer för Tele2 och kan på ett tydligt och kompetent sätt förmedla värdet av Tele2s produkter och har en tydlig bild av vad varumärket Tele2 står för.

Utmärkelsen innebär att Team8 levererat på och levt upp till den högsta standarden som Tele2 efterfrågar från sina partners gällande teknisk kompetens, samarbete, produktkännedom samt kundvård via support och service.

small_c_popup.png

Anmäl ditt intresse