Team8 och miljön

För oss är det självklart med en verksamhet som genom­syras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

Miljöpolicy

Team8s miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Team8s miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.

Våra miljömål är:

 • Miljöarbetet ska integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut. Tydliga riktlinjer och rutiner ska tas fram för att skapa förutsättningar för att samtliga medarbetare ska kunna ta miljöhänsyn i sina beslut. Vi ska vara ett föredöme och i möjligaste mån använda oss av miljöanpassade produkter.
 • Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, ska tas med i bedömningen av produkternas miljöegenskaper. Detta kan t.ex. gälla val av transportmedel, fall där man byter ut transport mot videokonferenser, pappersbesparingar genom användandet av elektronisk post etc.
 • Nyttjandet av ändliga resurser ska ske med sparsamhet och med ansvar för kommande generationer. Nyttjandet av förnyelsebara resurser ska ske inom ramen för en uthållig produktionsförmåga.
 • All avfallshantering ska ske så att utsläpp till luft och vatten minimeras – med avseende på mängd och miljöfarlighet.
 • Alla anställda ska i tjänst utnyttja kollektivtrafik i den mån det är möjligt. Personal ska uppmuntras att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till och från arbetet, mellan företagets kontor och till och från kunder. Inga tjänstebilar erbjuds till personal.
 • Där så är möjligt, ska vi använda miljömärkt utrustning och material.
 • Vi ska minska användningen av förbruknings/kontorsmaterial och eftersträva att reparera och återanvända i största möjliga utsträckning.
 • Vi ska kontinuerligt sträva efter att minska vår energiförbrukning på samtliga våra arbetsplatser.
 • Vi ska tillgodose uppdragsgivares, myndigheters och allmänhetens krav avseende miljöfrågor.

Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.  

Visste du att:

 • 97 % av din smartphone kan återvinnas och bli till nya komponenter?
 • en uttjänt smartphone fortfarande innehåller dina eller Era anställdas data?
 • E-post
 • Krypteringsnycklar
 • Webbhistorik
 • Lösenord
 • Kontouppgifter
 • Kundinformation
 • Bankuppgifter

GDPR datahantering

Vi hjälper dig med både miljön och GDPR datahantering.

Fyll i formuläret för att beställa vårt Team8-miljöpaket så hjälper vi er med att radera känslig data och återvinna produkter som smartphones, laptops eller läsplattor.

Rulla till toppen

Team8.se

Stolt platinapartner

Team8 har återigen blivit utnämnda till Platina-partner av Tele2. Dessa partners är specifikt utvalda för att fungera som ambassadörer för Tele2 och kan på ett tydligt och kompetent sätt förmedla värdet av Tele2s produkter och har en tydlig bild av vad varumärket Tele2 står för.

Utmärkelsen innebär att Team8 levererat på och levt upp till den högsta standarden som Tele2 efterfrågar från sina partners gällande teknisk kompetens, samarbete, produktkännedom samt kundvård via support och service.

small_c_popup.png

Anmäl ditt intresse