Om oss

Team8 är återförsäljare av kommunikationslösningar – men där slutar likheten med andra återförsäljare.

Benny Fjällner grundade Team8 2003 men historien går ända tillbaka till mitten på 90-talet men då under andra former. Bennys brinnande intresse för människor, teknik och lösningar resulterade i att Team8 fick en plats i respektive operatörs utvecklingsteam. Uppgiften var att utveckla och lyfta fram de funktioner och tjänster som marknaden ville ha. En enorm möjlighet att kunna påverka och styra utvecklingen åt rätt håll.

Att ha Team8 som partner innebär att du har tillgång till allt som marknaden har att erbjuda men med en enda kontakt – genom Team8. Team8’s värdegrunder genomsyrar allt de gör och hemligheten till deras framgång är deras genuina intresse att hjälpa företag att förstå ny teknik och att utnyttja den på bästa sätt. På så sätt blir kunden ännu mer konkurrenskraftig inom sitt eget verksamhetsområde.

Därför är det helt naturligt att Team8 engagerar sig i sina kunder långt mer än vad återförsäljare normalt gör.

Benny Fjällner

Benny Fjällner

Mobilitetsspecialist

benny.fjallner@team8.se
08-509 000 02

Roger Engström

Roger Engström

Affärsutvecklare

roger.engstrom@team8.se
08-509 000 12

Markus Kristensson

Markus Kristensson

Konferens & AV-teknik ansvarig

markus.kristensson@team8.se
0761-11 24 22

Simon Wärnberg

Simon Wärnberg

Finance Controller

simon.warnberg@team8.se
070-659 34 00

Andreas Bengtsson

Andreas Bengtsson

Programmerare

andreas.bengtsson@team8.se
08-509 000 00

Philip Öst

Philip Öst

Företagsrådgivare

philip.ost@team8.se
076-174 20 07

Danie Smith

Danie Smith

Företagsrådgivare

danie.smith@team8.se
070-544 77 31

Peter Saveros

Peter Saveros

Företagsrådgivare

peter.saveros@team8.se
070-739 80 90

Fredrik Hansson

Fredrik Hansson

Helpdesk-support

fredrik.hansson@team8.se
070-740 55 96

Philip Sivenius

Philip Sivenius

Helpdesk-support

philip.sivenius@team8.se
073-374 50 00

Peter Gustafsson

Peter Gustafsson

Projektledare

peter.gustafssong@team8.se
0708-77 32 60

Jenny Mellåker

Jenny Mellåker

Marknadsansvarig

jenny.mellaker@team8.se
070-250 31 80

Lediga tjänster

Vi är alltid på jakt efter kompetent personal.

Se vilka tjänster vi har lediga eller skicka in en spontanansökan.

Företagsfakta

Team8 erbjuder telefoni- och IT lösningar, tjänster och tillbehör till företag i Norden. Vi hjälper våra kunder att utifrån just sina behov finna rätt produkt eller tjänst som gör att telefonin samt deras IT fungerar enklare och mer effektivt. De leverantörer vi arbetar med är noga utvalda för att uppfylla de höga krav och förväntningar som våra kunder har. Team8 grundades 2003. Sedan dess har vi växt från att ha varit ett okänt bolag till ett välkänt och aktat namn i telekom och IT branschen.

Antalet anställda hos våra avtalskunder uppgår till mer än 100 000 st och under åren har vi hjälp mer än 2500 st företag med sina upphandlingar inom telekom och IT området.

Samtliga anställda är noga utvalda, har många års erfarenhet i branschen och deltar regelbundet i utbildningar på alla områden. Vi har vårt kontor i Stockholm, men jobbar med företag över hela Norden.

Team8s värdegrunder

Respekt
Genom att visa förståelse och acceptera varandras olikheter.

Kunskap
Vi delar med oss av varandras kunskaper och erfarenheter.

Flexibilitet
Genom att agera och hitta lösningar på alla utmaningar.

Tillgänglighet
Genom att vara nåbar och återkoppla så fort tillfälle ges. 

Engagemang
Genom att hjälpa varandra och ha en positiv attityd.

Affärsidé

Team8 ska vara nummer ett i Sverige vad gäller kompetens och service inom telekom och IT. Vi ska vara företagens självklara val som leverantör av både tjänster och produkter.

photo-1425315283416-2acc50323ee6

Miljöpolicy

För oss är det självklart med en verksamhet som genom­syras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

Team8s miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Team8s miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.

Läs mer om vår recyclingtjänst här!

Våra miljömål är:

  • Miljöarbetet ska integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut. Tydliga riktlinjer och rutiner ska tas fram för att skapa förutsättningar för att samtliga medarbetare ska kunna ta miljöhänsyn i sina beslut. Vi ska vara ett föredöme och i möjligaste mån använda oss av miljöanpassade produkter.
  • Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, ska tas med i bedömningen av produkternas miljöegenskaper. Detta kan t.ex. gälla val av transportmedel, fall där man byter ut transport mot videokonferenser, pappersbesparingar genom användandet av elektronisk post etc.
  • Nyttjandet av ändliga resurser ska ske med sparsamhet och med ansvar för kommande generationer. Nyttjandet av förnyelsebara resurser ska ske inom ramen för en uthållig produktionsförmåga.
  • All avfallshantering ska ske så att utsläpp till luft och vatten minimeras – med avseende på mängd och miljöfarlighet.
  • Alla anställda ska i tjänst utnyttja kollektivtrafik i den mån det är möjligt. Personal ska uppmuntras att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till och från arbetet, mellan företagets kontor och till och från kunder. Inga tjänstebilar erbjuds till personal.
  • Där så är möjligt, ska vi använda miljömärkt utrustning och material.
  • Vi ska minska användningen av förbruknings/kontorsmaterial och eftersträva att reparera och återanvända i största möjliga utsträckning.
  • Vi ska kontinuerligt sträva efter att minska vår energiförbrukning på samtliga våra arbetsplatser.
  • Vi ska tillgodose uppdragsgivares, myndigheters och allmänhetens krav avseende miljöfrågor.

Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.  

telenor tdc tele2 telia tre

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna direkt i din mailbox.

Tack! Klicka på länken du fått till din mail för att slutföra din prenumeration.