Mobile Device Management (MDM)

Mobile Device Management (MDM) är en teknik för att hantera, övervaka och säkra mobila enheter som smartphones, surfplattor och bärbara datorer. MDM används för att säkerställa att alla mobila enheter som används i en organisation följer företagets säkerhetspolicyer och standarder.

MDM-lösningar kan användas för att hantera mobila enheter som ägs av organisationen eller för att hantera enheter som tillhör anställda och används för arbete. Med hjälp av MDM kan administratörer övervaka och hantera enheter från en central plats, vilket gör det enklare att säkerställa enheternas säkerhet och efterlevnad av organisationens policyer.

Funktioner som vanligtvis ingår i MDM-lösningar inkluderar:

  • Applikationshantering: Möjligheten att hantera vilka appar som är installerade på enheterna och vilka appar som är tillåtna att använda.
  • Konfigurationshantering: Möjligheten att hantera konfigurationer som Wi-Fi-inställningar, e-postinställningar och säkerhetsinställningar för enheterna.
  • Säkerhetskontroller: Möjligheten att genomföra säkerhetskontroller på enheterna för att säkerställa att de följer organisationens säkerhetspolicyer.
  • Enhetsövervakning: Möjligheten att övervaka och rapportera om enheternas användning, inklusive dataanvändning, batteristatus och enhetslokalisering.
  • Enhetsstöldskydd: Möjligheten att låsa eller radera data från enheter som förloras eller stjäls.

Sammanfattningsvis används MDM för att hantera mobila enheter på ett säkert och effektivt sätt, vilket ger organisationer möjlighet att skydda känslig information och säkerställa att anställda har tillgång till de verktyg de behöver för att utföra sitt arbete.

Rulla till toppen

Team8.se

Stolt platinapartner

Team8 har återigen blivit utnämnda till Platina-partner av Tele2. Dessa partners är specifikt utvalda för att fungera som ambassadörer för Tele2 och kan på ett tydligt och kompetent sätt förmedla värdet av Tele2s produkter och har en tydlig bild av vad varumärket Tele2 står för.

Utmärkelsen innebär att Team8 levererat på och levt upp till den högsta standarden som Tele2 efterfrågar från sina partners gällande teknisk kompetens, samarbete, produktkännedom samt kundvård via support och service.

small_c_popup.png

Anmäl ditt intresse