Vår tjänst Team8 Mobil Säkerhet är en av marknadens mest flexibla och avancerade administrationsplattform för mobil säkerhet och remote access. Oavsett operativsystem ger vår tjänst Team8 Mobil Säkerhet slutanvändaren en bättre upplevelse samtidigt som administratören får bättre kontroll över hur telefonen används. Med funktioner för allt från inköp till skrotning och stöd för Windows Phone, iPhone, Android och Symbian är Team8 Mobil Säkerhet marknadens bredaste lösning för hantering av mobiltelefonen genom hela dess livscykel. Vilken mobiloperatör ni använder har heller ingen betydelse.

Konfigurera

Låt användaren komma igång snabbare. Skicka ut inställningar för mail, settings och applikationer vid uppstart av en ny mobiltelefon. Skicka ut och ställ in företagets säkerhetspolicies.

Inventera

Vilka telefoner finns i organisationen? Förenkla administrering av mobiltelefoner genom att hålla koll på organisationens samtliga enheter. Hur många finns? Vem har vilken? Hur gamla är de?

Ta backup

Säkerställ viktig information – ta backup av mail, kontakter, kalender och samtalshistorik. På så vis har ni alltid tillgång till denna information om en telefon blir borttappad, stulen, går sönder eller då den byts ut till en ny enhet, antingen via Team8 Swap 24 eller av någon annan anledning.

Positionera

Hitta en borttappad mobiltelefon. Var befinner sig användaren eller var befinner sig en borttappad telefon? Med Mobil Säkerhet genomför du enkelt en ”Backup, Locate and Wipe”.

Säkra

Skydda organisationens mobiltelefoner genom att blockera inställningar och funktioner i enlighet med existerande policys. Blockera åtkomst till Exchange eller applikationer för de användare som inte uppfyller den mobila säkerhetspolicyn.

SelfService

Vi lyfter fram SelfService som en av de viktigaste komponenterna i Team8 Mobil Säkerhet. SelfService är en slutanvändarportal som är öppen dygnet runt. Här registrerar användaren själv sin mobiltelefon. På så vis har man själv kontrollen över mailinställningar och nedladdningen av applikationer och kan själv ”wipa” telefonen om den blir stulen. I och med detta minskar både antalet samtal till support och belastningen på IT-avdelningen.

telenor tdc tele2 telia tre

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna direkt i din mailbox.

Tack! Klicka på länken du fått till din mail för att slutföra din prenumeration.