Finansiering

Allt fler företag väljer att finansiera sin utrustning via hyra.

Fördelarna är många:

  • Företaget betalar en fast avgift per bärbar dator och/eller mobiltelefon och månad.
  • Budget- och investeringsprocessen förenklas. Företaget slipper tunga engångsutgifter och behåller låneutrymmet i banken. Varken soliditet eller likviditet belastas.
  • Hela hyran är avdragsgill, vilket gör det möjligt att påverka den ekonomiska situationen i företaget på ett fördelaktigt sätt.
  • Kontrakt och avtalstid skräddarsys för att möjliggöra införskaffande av den utrustning som verkligen behövs till en kostnad som kassan mår bra av.
  • Det är också enkelt att, inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen, något som säkrar en alltid lika modern och uppdaterad utrustning samt minskar risken för felinvesteringar.
  • Dessutom blir det enklare att hänga med i den snabba teknikutvecklingen.
  • Det är möjligt att säsongsanpassa hyresavgiften för att bättre harmonisera med intäktsflödet.

Den juridiska äganderätten vid hyra ligger hos vår finansieringspartner. I vårt hyreserbjudande kan en allriskförsäkring alltid ingå. Den skyddar effektivt mot ekonomiska avbräck och störningar i verksamheten om utrustningen skulle drabbas av skada, förlust eller stöld. Vi återställer snabbt funktionaliteten genom att reparera eller ersätta utrustningen. Bäst av allt – vi gör det utan värdenedskrivning, under hela avtalsperioden.

IT-utvecklingen gör köp av datorer till en mycket ofördelaktig investeringsform. IT-hyra tillåter företaget att byta ut 1/3 av utrustningen varje år med oförändrad hyresavgift (förutsatt att ränteläget inte förändrats eller att ni tecknat avtal om fast hyresavgift. Avtalet förlängs med samma avtalstid som förflutit). Naturligtvis går det att byta ut mer än 1/3 av utrustningen per år mot en höjning av hyresavgiften.

Säkrare informationshantering
Idag ingår ofta datorliknande telefoner, så kallade smartphones, i företagets it-infrastruktur, med uppkopplingar mot exempelvis intranät, e-post och verksamhetssystem. Det gör mobiltelefonerna till en potentiell säkerhetsrisk. I hyreslösningen kan därför ingå en funktion som gör en telefon som kommit på avvägar obrukbar. Åtgärden sker över nätet via vår tjänst Team8 Mobil Säkerhet.

Vad händer när hyresavtalet löper ut?
Efter avtalstiden har hyrestagaren möjlighet att byta till ny utrustning, förlänga avtalet, lämna tillbaka utrustningen eller köpa loss allt.

telenor tdc tele2 telia tre

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna direkt i din mailbox.

Tack! Klicka på länken du fått till din mail för att slutföra din prenumeration.