Mspecs

Med små tekniska lösningar i vardagen skapas en större kundupplevelse och gör kontakten med kunderna mer personlig

  • Nöjdare kunder som känner sig ihågkomna
  • Frigjord tid med ett enklare arbetssätt
  • Hantera flera objekt och spekulanter samtidigt
Underlätta dokumenthanteringen

Skanna till Mspecs

Skanna dina påskrivna kunddokument rakt in i Mspecs. Snabbt, säkert och GDPR-godkänt.

Dokumenten sparas på rätt objekt och namnges utefter vilken typ av dokument det är (köpeavtal, budlista etc.) vilket minimerar din administrativa tid och gör det lätt för dig att hitta det du söker efter.

Filmen nedan visar Premiumversionen av Skanna till Mspecs.

LightPremium
Pris 36 mån0 kr/kontor/mån995 kr/kontor/mån
Pris löpande avtal plus 1499 kr i startavgift0 kr/kontor/mån1495 kr/kontor/mån
QR koder på dokument
Skannar in dokument till en epostadress
Uppstartshjälp (konfiguration av skanner) i
Konfiguration av snabbknappar och rätt inställning av skannerupplösning
Buntskanning i
Möjlighet att skanna flera avtal och olika typer av dokument i en och samma skanning
Felskanningslogg i
En kontorsunik webbsida som visar en logg på felskanningar
Notiser vid lyckad/misslyckad skanning i
Mailnotiser till valbara mailadresser för lyckade och/eller misslyckade skanningar
Support i
Support på tjänsten oavset om det rör skrivare, skanner, mjukvaraor, Mspecs eller QR koder
OCR tolkning/sökbara pdf filer i
Gör pdf filerna sökbara isätllet för att de blir en bild där man inte kan söka efter specifika ord
Sharepoint integration i
Möjlighet att arkiviera avtalen och övriga dokument även i Sharepoint
Tredjepartsintegration (ex elavtal etc) i
Möjlighet att skanna exempelvis elavtal vidare till samarbetspartner för vidare hantering hos dem

Kostnadfri behovsanalys

Är du ansvarig för en kedja och vill diskutera ett förslag för samtliga kontor och medarbetare?

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med stora kedjor med många enheter och vet vilka utmaningar som finns när det kommer till IT, Telefoni och dokumenthantering.

Boka en tid när det passar dig så går vi gemensamt via Teams igenom de tjänster som är aktuella för dig. 

Rulla till toppen

Team8.se

Stolt platinapartner

Team8 har återigen blivit utnämnda till Platina-partner av Tele2. Dessa partners är specifikt utvalda för att fungera som ambassadörer för Tele2 och kan på ett tydligt och kompetent sätt förmedla värdet av Tele2s produkter och har en tydlig bild av vad varumärket Tele2 står för.

Utmärkelsen innebär att Team8 levererat på och levt upp till den högsta standarden som Tele2 efterfrågar från sina partners gällande teknisk kompetens, samarbete, produktkännedom samt kundvård via support och service.

small_c_popup.png

Anmäl ditt intresse